1.Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o boku długości 10dm i wysokości 6dm.Wysokość graniastosłupa wynosi 6cm.Oblicz pole powierzchni i objętość tej bryły.

2.Naczynie w kształcie prostopadłościanu o długości 4cm, szerokości 5cm i wysokości 9cm napełniono do 2/3 wysokości.Ile litrów wody znajduje się w naczyniu?


PROSZĘ POMÓŻCIE MI MAM TO NA JUTRO. JAK NIE ZROBIE TO DOSTANE 1.DAJE NAJ!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:16:22+01:00
Zad1.
Dane:
a=10dm=100cm
h=6dm=60cm
H=6cm
Szukane:
Pc=?
V=?
------------------------------
pole rombu
P=a*h
P=100*60= 6 000cm ^ (^-->oznacza do kwadratu)
Obliczamy pole powierzchni bocznej graniastosłupa
Pb= 100*6=600 cm^ (jedna ściana)
Pb= 4*600=2 400 cm^ (pole wszystkich ścian bocznych

Pcałkowite graniastosłupa
Pc= Pp+Pb
Pc=6 000+2 400= 8 400 cm^

Obliczamy objętość
V= Pp*H
V=6 000*6= 36 000 cm sześciennych

2.Naczynie w kształcie prostopadłościanu o długości 4cm, szerokości 5cm i wysokości 9cm napełniono do 2/3 wysokości.Ile litrów wody znajduje się w naczyniu?

Dane:
a=4 cm
b=5cm
c= 9cm
Szukane:
Ile litrów wody znajduje się w naczyniu
---------------------------------------------
Obliczamy objętość
V=a*b*c
V=4*5*9= 180 cm sześciennych
Z tego obliczymy 2/3
2/3*180= 2*180:3= 360:3= 120
W naczyniu znajduje się 120 litrów wody
1 5 1
2010-03-07T17:20:47+01:00
Ja zrobie to 2 zadanie ;]

V = 5 cm x 4 cm x 9 cm = 180 cm (sześciennych)

2/3 x 180 cm = 120 cm

Odp. W naczyniu znajduje się 12 litrów wody ;]
1 5 1
2010-03-07T17:26:06+01:00
1.
Pp=a*h Pp=10*6= 60
Pb=10*6=6o
podstawy dwie : 2*60=120
cztery boki: 4*60=240
pole powierzchni całkowitej wynosi: 120+240=360 dm²

V= a*b*c za a i b jest ta dana wartość,bo boki są równe
V= 10*10*6=600dm³

2.
V=a*b*c V=4*5*9=180cm³

2/3 z 180cm³ = 120cm³
odp: w naczyniu znajduje się 0,12 l wody
3 2 3