Wskaż cechy starzejącego się społeczeństwa:
a) wys. odsetek ludzi w wieku produkcyjnym
b) wysoki odsetek ludzi w wiku poprodukcyjnym
c) wysoki odsetek dzieci i młodziezy
d) rosnąca stopa bezrobocia
e)niska stopa urodzeń i zgonów
f) wysoki przyrost rzeczywisty
g) niski, a nwet ujemny przyrost naturalny
h) wysoki przyrost naturalny
i)wysoki wskaźnik oczekiwanej długości życia.
j) niski wskaźnik oczekiwanej długości życia.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T17:47:31+01:00
B) wysoki odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym .
d) rosnąca stopa bezrobocia.
e)niska stopa urodzeń i zgonów.
g) niski, a nawet ujemny przyrost naturalny.
i)wysoki wskaźnik oczekiwanej długości życia.