Proszę o pomoc
1.Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza w prowincjach wschodnich i zachodnich Imperium Rzymskiego w V w.n.e.
2.Obszar, główne miasta państwa franków; kierunki ekspansji imperium arabskiego,Bizancjum,państwa franków; stosunek do ludów podbitych w imperium arabskim,Bizancjum,pańskie franków; cechy kultury a imperium arabskim,Bizancjum,państwie franków.
Z góry bardzo dziękuje:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T13:52:35+01:00
Od końca II w. cesarstwo rzymskie ogarnął poważny kryzys polityczny, gospodarczy i społeczny.
Polityczny:
- upadek autorytetu i znaczenia władzy centralnej- częste zmiany na tronie cesarskim - uzurpacje, złe funkcjonowanie administracji centralnej, samowola urzędników i arystokracji skupiającej wielkie majątki ziemskie
- walki z ludami najeżdżającymi granice cesarstwa - na wschodzie z Partami, na Zachodzie coraz trudniejszy do rozwiązania problem barbarzyńców - od czasu masowego napływu na granice imperium bitnych plemion germańskich zahamował się proces romanizacji - barbaryzacja prowincji, wojska rzymskiego
- ok. 375 r. początek tzw. wielkiej wędrówki ludów - ogromne ilości barbarzyńców wdarły się w granice cesarstwa uciekając przed Hunami - w bitwi e pod Adrianopolem w 378 r. wojska rzymskie cesarza Walensa przegrały, Wizygoci wtargnęli w granice Imperium Rzymskiego. Barbarzyńcy ominęli ziemie wschodnie, a osiedlili się na zachodzie - Wandalowie, Frankowie, Alamanowie, Longobardowie, Wizygoci, Ostrogoci i inni. W V w. ziemie zachodnie cesarstwa tworzyły swoistą federację państw plemiennych barbarzyńców, których władcy formalnie uznawali zwierzchnictwo cesarskie.
Gospodarczo -społeczny:
- brak pieniędzy na zwiększenie i utrzymanie armii - konieczność nakładania nowych, wyższych podatków - ruina materialna ludności, zwłaszcza średnio zamożnej
- dla zabezpieczenia potrzeb zaopatrzeniowych imperium, w obawie przed masowym odchodzeniem chłopów ze wsi do miast, władze rzymskie zaczęły "przywiązywać" chłopów do ziemi (konstytucja Konstantyna z 332 r.), urzędnicy podatkowi stosowali brutalne metody ściągania podatków
- chłopi w obronie przed uciskiem podatkowym, oddawali się w opiekę przedstawicielom arystokracji ( osłaniała ludność, otrzymywała od władcy liczne immunitety czyli przywileje)
- ograniczenie ilości rekrutów do armii rzymskiej
- w relacjach między państwem rzymskim a ludnością pojawił się pośrednik - wielki właściciel ziemski, latyfundysta
- brak kruszców potrzebnych do bicia pieniędzy cesarze próbowali uzupełnić dodawaniem do dobrych kruszców metali nieszlachetnych - psucie pieniądza ; wzrost cen, inflacja, ucieczka od pieniądza kruszcowego do wymiany towar za towar - zanik rynków lokalnych, podejmowanie prób samowystarczalności gospodarstw - zanik rzemiosła
- niedostatek rąk do pracy na ziemi powodował wydzierżawianie jej przez właścicieli ziemskich rolnikom zwanym kolonami.
Głęboki kryzys mocno dotknął zachodnie tereny cesarstwa. Panowała tam anarchia, zniszczenie, upadek tradycyjnych wartości. Dwukrotne złupienie i spalenie Rzymu - w 410 r. przez Wizygotów, w 455 r. przez Wandalów - miało znaczenie prawie symbolu. Ostatecznie w 476 r. wódź germański Odoaker usunął z tronu cesarskiego ostatniego władcę zachodniorzymskiego, Romulusa Augustulusa. Odesłał insygnia cesarskie do cesarza do Bizancjum. Upadło cesarstwo na zachodzie.
6 2 6