Odpowiedzi

2009-10-21T20:44:13+02:00
-mają kształt okręgów,
-długość zmniejsza się ku biegunom,
-jest ich nieskończenie wiele,
-wyznaczają kierunek wsch. i zach.,
-najdłuższym równoleżnikiem jest Równik (długość 40 000 km),
-równoleżniki przecinają się z południkami pod kątem prostym,
-równoleżniki oznaczone są od 0 do 90 stopni
1 5 1
2009-10-21T20:51:52+02:00
1. są równoległe do siebie
2. najdłuższyn równoleżnikiem jest równik (40075km)
3. każdemu punktowi na kuli ziemskiej można przypisać równoleżnik, który przebiega przez ten punkt (czyli jest ich nieskończenie wiele)
4. wskazują kierunek zachodni i wschodni
5. równoleżniki przecnają kołudniki pod kątem 90 stopni
1 4 1
2009-10-21T21:42:48+02:00
Mają kształt okręgu
Długość zmniejsza się ku bieguną,
przez każdy Punkt na Ziemi można przeprowadzić Równoleżnik
jest ich nieskończenie wiele
wyznaczają kierunek wsch. i zach
1 3 1