1.Prostopadłościenny zbiornik na wodę o wyskokości 140cm ma jedną krawędź swojej podstawy o 10dm większą, a drugą o 10cm mniejszą od jego wyskości.
Oblicz, ile litrów wody wlano do tego zbiornika, jeżeli wypełniła ona 2/5 wyskości.

2.Ile m2 okleiny należy zakpupić na odnowienie dwóch kolumn przy kominku ?
Kolumny mają kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu o boku 26cm i wyskości 1,5m.

3.Plan działki wykonanej w pewnej skali na rysunku ma wymiary 8cm x 6cm. Jeden cm na planie odpowiada dwudziestu metrom w rzeczywistości . Podaj skalę w jakiej wykonano ten plan oraz oblicz, ile arów ma ta działka.


Dam Naj!!!
Proszę o wszystkie obliczenia nawet te mniej sensowne!
Mam to na jutro więc proszę o odp.:]

1

Odpowiedzi

2010-03-10T14:27:48+01:00
Zad.1
140cm=14dm 14dm+10dm=24dm 10cm=1dm 14dm-1dm=13dm
V=14dm*24dm*13dm=4368dm(sześciennych)
2/5*4368dm(sześciennych)=1747.2dm(sześciennych)=1747.2l

zad.2
26cm=0,26m
P=0,26m*0,26m*2+4*0.26m*1,5m=0,1352m(kwadratowych)+1,56m(kwadratowych)=1,6952m(kwadratowych
zad.3
skala: 1:2000
8*20m=160m 6*20m=120m P=120m*160m=19200m(kwadratowych)=192a