Zadanie1.Zegar słoneczny w Krakowie (50°N,20°E)wskazywał południe słoneczne. Oblicz która godzina czasu słonecznego była w tym samym momencie w Tokio (35°N,139°E)


zadanie2.
Andrzej trenuje podnoszenie ciężarów .Podczas zawodów podrzucił ciężar o masie 150 kg na wysokość 2m.czas trwania próby wynosił 0,6s.

a)oblicz przyrost energii potencjalnej sztangi
b)oblicz średnią moc jaką wydatkowa Andrzej w trakcie próby
c)oblicz wartosc siły z jaką jedna ręka sztangisty działa na sztangę

Do obliczeń przyjmij g=10 m/s²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:50:18+01:00
Kraków 20°E - 12.00
Tokio 139°E - ?

139°E - 20°E = 119*
119* razy 4min = 476min = 7h 56mi
12.00 + 7h 56mi = 19.56

W Tokio jest 19.56 .