1) zjawiska wulkaniczne, mimo wielu niekorzystnych skutków , przynoszą również korzyści. wpisz do schematu we właściwe miejsca przykłady takich korzystnych

TURYSTYKA :.........
BUDOWNICTWO :..........
ROLNICTWO:.........
JUBILERSTWO:..........
LECZNISTWO :.........
ENERGETYKA:..........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:42:22+01:00
Turystyka: Tereny wulkaniczne sa atrakcyjne

Budownictwo: Wiele skał wykorzystywanych w budownictwie

Rolnictwo: Bardzo żyzne gleby

Jubilerstwo: Minerały z wulkanu są wykorzystywane w ozdobie biżuterii

Lecznictwo: Istnieje metoda leczenia polegająca na leczeniu klimatycznym w
wysokiej temperaturze (wulkanoterapia)

Energetyka: wysokie temperatury z wulkanów wykorzystywane sa przez przemysł energetyczny (elektrownie), z wulkanu uzyskuje się minerały (energia geotermiczna)
25 4 25