Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o bokach równych 6cm i 4cm oraz wysokość opuszczonej na dłuższy bok równej 2,5cm.Wysokość graniastosłupa stanowi 80 % dłuższej jego krawędzi jego podstawy.
Oblicz:
a) objętość tego graniastosłupa,
b) pole jego powierzchni.
Bardzo proszę o rozwiązanie :)
(Potrzeba mi to na jutro)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T18:01:35+01:00
A) Pp
a=6cm
h=2,5cm
Pp=a*h
Pp=6*2,5
Pp=15cm2

H=80% 6cm
H=4/5*6
H=24/5=4 4/5=4,8 cm
V=Pp*H
V=15*4,8
V=72cm3
b)
Pp=15cm2
Pb
a=6cm
H=4,8cm
P=a*b
P=6*4,8
P= 28,8cm2

a=4cm
H=4,8cm
P=19,2cm2

Pb=(28,8*2) + (19,2*2)
Pb=57,6+38,4
Pb=96cm2

Pc=2*Pp + Pb
Pc=2*15 + 96
Pc=30+96
Pc=126cm2