Odpowiedzi

2010-09-03T14:57:47+02:00

Każdy wielokąt foremny można podzielić na  tyle trójkątów równoramiennych, ile jest boków w wielokącie.

Suma kątów przy ramionach równa jest kątowi wewnętrznemu wielokąta.

W tym wypadku 162 stopnie.

Pozostaje więc 18 stopni na trzeci kąt.

Kąty wierzchołkowe razem wzięte dają 360 stopni.

Trzeba więc  360 podzielić przez 18

Mamy więc 20 trójkątów równoramiennych.

Szukany wielokąt to dwudziestokąt foremny.

7 2 7