Odpowiedzi

2010-03-07T18:00:59+01:00
OPIS JASKINI: Jaskinia posiadała niegdyś jeden szczelinowaty otwór, obecnie jest on niedostępny. Do jaskini dostać się można 21-metrową sztolnią z pawilonu lub przez szybik pełniący rolę wyjścia awaryjnego. Jaskinia składa się z trzech ciągów korytarzy połączonych Komorą Wstępną o rozmiarach 20 x 3 do 5 m. Ciąg południowo-zachodni składa się z największej w jaskini Komory Złomisk długiej na 30 m, szerokiej na 4 do 6 m i wysokości do 4 m. Część środkowa jaskini składa się z kilku sal (Wysoka, Stalaktytowa, Kolumnowa) o łącznej długości 58 m i szerokości do 6 m. Kończą się one systemem ciasnych szczelinowatych korytarzy. Jedna z występujących w tej części studzienek krasowych została poszerzona i pełni role wyjścia i szybu wentylacyjnego. Ciąg północno-wschodni składa się z Salki Studentów i niskiego Korytarza Niedostępnego. Ma on łącznie 32 m długości i szerokość 1-3 m. Jest on wyłączony z ruchu turystycznego i podlega ścisłej ochronie.
W całej jaskini występuje bogata szata naciekowa reprezentująca niemal wszystkie formy nacieków. Spąg korytarzy wypełnia namulisko. W jaskini występują nietoperze, kręgowce (kuna) i bezkręgowce (muchówki, pająki i ślimaki). Temperatura powietrza w jaskini wynosi 5,5 do 5,8 stopnia Celsjusza. Po opadach na dnie jaskini tworzą się okresowe jeziorka. W namulisku znaleziono fragmenty szkieletów wielu zwierząt (niedźwiedzi jaskiniowego i brunatnego, mamuta, hieny jaskiniowej, nosorożca włochatego, piżmowoła, żubra pierwotnego, renifera, konia, lisa pierwotnego i innych). Stwierdzono ślady pobytu w jaskini człowieka sprzed 50 tysięcy lat. Zebrano 633 wyroby, których badanie pozwoliło stwierdzić, że należą do kultury mustierskiej, grupy szarenckiej. Jest to najbardziej wysunięte stanowisko tej kultury (podobne znaleziska pochodzą z terenu Węgier i b. Jugosławii).