1.Tworząca stożka ma długość 10cm , a promień podstawy 6cm.Objętość tego stożka jest równa:
a)96π cm³
b)72πcm³
c) 108π cm³
d)48πcm³

2.Ile razy zwiększy się objętość kuli , jeżeli promień zwiększymy trzy razy?
a)9 razy
b) 27 razy
c) 18 razy
d) 3 razy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:43:53+01:00
1. V= 1/3 πr² * H
r=6cm
l=10cm
H² = l² - r²
H² = 10² - 6²
H² = 100 - 36
H² = 64
H = √64
H = 8cm
V = 1/3 πr² * H
V = 1/3 π * 6² * 8
V = 1/3 π * 36 * 8
V = 96πcm³
odpowie.dz A jest prawidłowa.
2. Odpowiedz B jest prawidłowa. (27 razy)