Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:39:51+01:00
Aluminium
Właściwości
Srebrny metal o gęstości 2,7 g/cm3, temperatura topnienia wynosi 660C. Rozpuszczalny w kwasie solnym, siarkowym, azotowym, octowym i alkaliach.

Zastosowanie
Do produkcji lekkich stopów, przewodów elektrycznych, naczyń kuchennych, aparatury chemicznej, w proszku jako czynnik redukujący i do wyrobów farb.

Działanie na człowieka
Jako metal w postaci stałej aluminium jest zupełnie nieszkodliwy. Specyficznie szkodliwie działa w procesach wydobycia i obróbki - prawie wyłącznie w postaci pyłu, a przy wytopach w postaci pary lub dymu. Aluminium morze tworzyć niezwykle drobny pył. 1 g pyłu może zawierać do 40 miliardów cząstek. Z powietrzem przy każdym wdechu dostaje się on wraz z powietrzem w głąb płuc i po dłuższym okresie , najszybciej po roku glin może wywołać tzw. aluminiozę. Osoby cierpiące na tą chorobę skarżą się na kaszel, duszności, bóle w klatce piersiowej. Występuje też zapalenie gardła, krtani, tchawicy i oskrzeli. U niektórych osób rozwija się dychawica oskrzelowa, która występuje napadowo i jest połączona z utrudnionym oddychaniem. Czasem osłabienie serca i ogólnym, utratą apetytu i złym samopoczuciem. Pył aluminiowy przy wpadnięciu do oka drażni gałkę oczną i spojówki, a na rogówce może wywołać miejscowe zapalenie lub nawet martwicze zmiany zabarwienia, a nawet uszkodzenie głębokich warstw oka. Stany te wymagają leczenia u okulisty.
Stopy aluminiowe wywołują uszkodzenia skóry albo w postaci wysypki, wyprysków i stanów zapalnych albo owrzodzeń łatwo ropiejących z obrzękiem otaczających tkanek, węzłów chłodnych i dróg chłonnych oraz bardzo długo i trudno gojących się ran.
Korund z powodu swojej twardości jest często używany do produkcji tarcz ściernych. Robotnicy zatrudnieni w ciągu 10 - 15 lat zapadają często na przewlekłe zmiany chorobowe płuc o objawach typowych dla krzemicy płuc. U robotników pracujących ponad 20 lat choroba ta występuje bardzo często. Zmiany chorobowe skóry należy leczyć nawet przy pierwszych najdrobniejszych zmianach.

Bar
Właściwości
Żółtawosrebrzysty, miękki metal o gęstości 3,51 g/cm3. Temperatura topnienia wynosi 710C. Jest dobrze rozpuszczalny w kwasach.

Zastosowanie
W metalurgii jako utleniacz, w elektronice i technice wysokiej próżni.

Działanie na człowieka
Bar metaliczny nie wywołuje zatruć, natomiast jego rozpuszczalne związki są wybitnie trujące. Toksyczność rośnie ze stopniem rozpuszczalności. BaSO4 jest praktycznie nietoksyczny, natomiast silnie toksyczne są BaCl2, Ba(NO3)2, BaCrO4, BaCO3, Ba(CH3COO)2. Dawka toksyczna BaCl2 wynosi 0,2 - 0,5 g natomiast dawka śmiertelna 0,7 - 0,9 g, dawka toksyczna BaCO3 wynosi 0,6 - 0,9 g natomiast dawka śmiertelna wynosi 1,2 - 2,0 g. Pozostałych związków dawka śmiertelna wynosi 2 - 4 g. Zatrucie następuje najczęściej drogą pokarmową i ma charakter zatrucia ostrego. Wywołuje już po godzinie bóle głowy, ślinotok, wymioty, silne bóle żołądkowo - jelitowe i kurcze mięśni. Zwykle występują też zaburzenia akcji serca, lecz bez zaburzeń miarowych. W cięższych zatruciach może dojść do porażenia układu oddechowego i zgonu. Często dochodzi do porażenia ośrodkowego układu nerwowego jak i osłabienia koordynacji ruchowej, osłabienia słuchu i widzenia, wzmożenie reakcji psychicznych np. histeria. Zatrucia przewlekłe: objawy podobne jak w zatruciu ostrym, lecz o mniejszym nasileniu. Ponadto: tętno staje się niemiarowe, wzrasta ciśnienie krwi, występują skurcze pęcherza moczowego.