Odpowiedzi

2010-03-07T17:45:22+01:00
Dane:
E (sprężystości) = 200 J
m = 100 g = 0,1 kg
Rozw.:
E (sprężystości) = E (kinetycznej)
czyli
Ek = m × V² /2
2 × Ek = m × V²
V² = 2×Ek/m
V = √2×Ek/m (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
V = √2×200J/0,1kg = √4000[m²/s²] = 63,2 m/s