Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:44:00+01:00
Założenie, że język jest jednorodny i jedyny dla określonej grupy etnicznej czy terytorialnej jest od samego początku błędne, ponieważ w każdym języku narodo-wym można wyodrębnić wiele odmian i rodzajów i śmiało można przychylić się do stwierdzenia, że język polski ma nie tylko odmiany terytorialne, czyli dialekty. Jest on także zróżnicowany pod względem społecznym. i można stwierdzić, że wewnątrz współczesnego języka polskiego istnieje tyle oddzielnych warstw słownictwa, ile jest grup społecznych.
2 3 2