Odpowiedzi

2010-03-07T19:09:18+01:00

6√2 = √36×2 = √72
a² + b² = c²
a² + b² = 72
36 + 36 = 72
6² + 6² = 72
Podstawą graniastosłupa jest kwadrat o boku 6 cm
ściana boczna
a² + b² = c² to
c² - a² = b²
8² - 6² = b²
64 - 36 = b²
b² = 28
b = √28 = 2√7
Pole = 6 × 6 × 2√7 = 36 × 2√7 = 72√7