Przetłumaczcie mi na anglika. :)
Z góry dzięki. :))


Film Pt” Billy Eliot” opowiada o 11-letnim chłopcu z ubogiej górniczej rodziny mieszkającym w północnej Anglii. Główny bohater ma na imię Billy. Jego matka umarła, więc musiał się zająć chorą babcią, a ojciec i brat strajkują w kopalni. Jego ojciec wysyła go na lekcję boksu. Pewnego dnia, podczas treningu, w Sali rozpoczyna się lekcja baletu pani Wilkinson. Chłopiec zaczął uczęszczać na lekcje baletu w tajemnicy przed rodziną, porzucając boks. Po pewnym czasie ojciec i brat dowiadują się o zajęciach i robią chłopcu awanturę. Pani Wilkinson przekonywała ich o wielkim talencie i ekspresji, którą posiadał Bili, lecz ojciec zakazał mu uczęszczać na lekcje baletu. Chłopiec w tajemnicy uczył się tańczyć i uczęszczał na prywatne lekcje do pani Wilkinson. Pewnego dnia, kiedy Bili i jego najlepszy przyjaciel Michael tańczyli w Sali, zjawił się ojciec chłopca. Wtedy dostrzegł prawdziwą pasje płynącą z tańca jego syna. Za wszelką cenę chciał, aby Bili pojechał na eliminacje do Królewskiej Szkoły Baletowej w Londynie. Po powrocie chłopca wszyscy czekali na list ze szkoły z odpowiedzią. Bilego przyjęli do Królewskiej Szkoły Baletowej a rodzina jeździła na wszystkie jego występy. Bili stał się słynnym tancerzem.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T17:53:08+01:00
Pt film "Billy Eliot" tells the story of 11-year-old boy from a poor mining family living in the north of England. The main character's name is Billy. His mother died, so he had to take a sick grandmother and father and brother were on strike at the mine. His father sent him to the boxing lesson. One day, during training, the Hall of ballet lesson begins with Mrs. Wilkinson. The boy began to attend ballet lessons secret from his family, giving up boxing. After some time, father and brother learn about classes and doing boy scene. Mrs. Wilkinson was trying to convince them of great talent and expression, which had Bill, but his father forbade him to attend ballet lessons. The boy secretly learned to dance and took private lessons to Mrs. Wilkinson. One day, when Bill and his best friend Michael danced in the hall, appeared the boy's father. Then he saw a real passion for dance that comes from his son. At any price he wanted, so Bill went for the elimination of the Royal Ballet School in London. After returning the boy, all waiting for a letter from the school with the answer. Bilego accepted to the Royal Ballet School and the family traveled to all his performances. Bill became a famous dancer.


Nie jestem pewna ale raczej dobrze jest. ; )