S- liczba ścian, W-liczba wierzchołków, K- liczba krawędzi
Oblicz wartość sumy S+W-K dla:

a) graniastosłupa, którego podstawą jest pięciokąt.
b) ostrosłupa, którego podstawą jest wielokąt o m bokach.
c) wielościanu powstałego przez sklejenie podstawami graniastosłupa i ostrosłupa (podstawami są takie sama wielokąty o n bokach).

Bardzo proszę o pomoc! :)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T17:58:34+01:00
A)
podstawą jest pięciokąt. wiec:
S=7
W=10
K=15
S+W+K=7+10+5=22
b)
S=m+2
W=m
K=3m
S+W+K=m+2+m+3m=4m+2
c)
S=2n+1
W=2n+1
K=4n
S+W+K=2n+1+2n+1+4n=8n+2