Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T18:37:45+01:00
M A T K Ę
O J C I E C
J E Z U S
W Ą Ż
E W A
S Z Y M O N
Z B A W I C I E L
Z W I E R Z Ę T A
S A K R A M E N T Y
B Ó G
N A Z A R E T
W R Ó G
K O Ś C I Ó Ł
C H R Y S T U S
N O E G O
W I E L K A N O C
N A D A R E M N I E
A D A M
E U C H A R Y S T I A
O S T A T N I A
D U C H
U M A R Ł
A B R A H A M
B A R A N E K
B A B E L
J E R O Z O L I M A
A D W E N T
M A R Y J A
P A S C H A
W A T Y K A N
L I T U R G I C Z N Y
Z B A W I C I E L
G R Ó B
O F I A R A
2010-03-07T20:26:46+01:00
MATKA
MODLITWA
JEROZOLIMA
ŻONA
ODKUPICIEL
SZARAŃCZA
JEZUS


WIARA
RANY
BÓG
DROGA
TWARZ
WERONIKA
CHRYSTUS
ŚMIERĆ
STACJE
NIESPRAWIEDLIWIE


PAN
KOLEGA
KTÓRY
OCIERA
OSĄDZONY
UPADŁ