Dramat A.Mickiewicza(Dziady część II) stanowi swoisty kodeks tradycyjnych wartości.Napisz czy mogą one obowiązywać we współczesnym świecie.(praca na 1 stronę w zeszycie). Za bezsensowne odpowiedzi zgłaszam do GM!!! Macie czas do godz.20!! Powodzenia,dałem 70 pkt :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T18:03:02+01:00
Myślę że kodeks tradycyjny który został ukazany w Dziadach cz. II może obowiązywać nadal a nawet powinien obowiązywać.
Powinniśmy w myśl niego szanować drugiego człowieka, nie możemy go bezkarnie krzywdzić. W tekście mamy dobitnie pokazane przykłady złego działania.
Matka z dzieckiem która została wepchnięta na mrozie w śnieg i skazana na pewną śmierć. Nie uzyskała pomocy ze strony innych. Każdy przechodził obojętny na jej cierpienie.
Głodujący który chciał jedynie jedno jabłko zjeść z drzewa, należącego do pana który miał takich drzew setki w swoim stadzie, żałował tego jabłka. Poszczuł biedaka psami, ponieważ stwierdził że jest to kradzież.
Takie zachowanie w dzisiejszych czasach jest karygodne. Nikt z nas nie powinien mieć w sobie Złego Pana. Powinniśmy się wyrzec całego zła i żyć według moralnych i chrześcijańskich zasad.
33 4 33