Na gładkiej zamarznietej tafli jeziora nadano stalowej kostce predkosci poczatkowej 3m/s.
Zatrzymała sie ona w odgległosci 30m od nas. Jaki jest wpolczynnik tarcia stali o lod.

Podam jeszcze dane dla ułatwienia.

Ruch jednostajnie opozniony
s=30m
f=?
u=?
t=?
g=9,81 m/s
V=0

1

Odpowiedzi

2010-03-07T18:04:26+01:00
Dane:
V = 3 [m/s]
s = 30 m
Rozw.:
Ek = Wt
m × V²/2 = T × s
ale
T = m × g × f
czyli
m × V²/2 = m × g × f × s
dzielimy obustronnie przez m
V²/2 = g × f × s
mnożymy przez 2
V² = 2× g × f × s
f = V² / 2× g × s = ( 3 [m/s])² / 2 × 10 [m/s²] × 30 m = 0,015