Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T14:11:42+02:00
Doświadczenie 1
Badanie amfoteryczności tlenku glinu.
Opis: Do dwóch probówek wsypujemy po szczypcie tlenku glinu Al2O3. Do jednej probówki wlewamy 2-3 cm3 10% kwasu solnego, a do drugiej 10% roztworu wodorotlenku sodu.
Spostrzeżenia: w obu probówkach zachodzi reakcja.
Wnioski: Tlenek glinu reaguje zarówno z kwasem jak i z zasadą, ma więc właściwości amfoteryczne.
6HCl + Al2O3 --> 2AlCl3 + 3H2O
2NaOH + Al2O3 --> 2NaAlO2 + H2O

Doświadczenie 2
Opis, spostrzeżenia i wniosek taki sam.
Reakcje:
Cr2O3 + 6Hcl --> 2CrCl3 + 3 H2O
Cr2O3 + 2NaOH --> 2NaCrO2 + H2O
3 5 3