Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprowadź ten wzór do postaci ogólnej.
a) f(x) = 3(x+2)² -6
b) f(x) = -2(x-3)² + 18
c) f(x) = (x+5)² - 24
d) f(x) = ½(x-2)² - 10
e) f(x) = -¾(x+2)²- 7
f) f(x) = 2/7(x+3)² + 3/7 w tym przykładzie ręcznie napisałem ułamki.. (2/7, 3/7)

Potrzebne pilnie!.


1

Odpowiedzi

2016-08-20T12:04:19+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
a)\\
 f(x) = 3  \cdot (x+2)^2 -6 \\
f(x)=3\cdot (x^2+2 \cdot x \cdot 2+ 2^2)-6\\
f(x)=3 \cdot (x^2+4x+4)-6\\
f(x)=3x^2+12x+12-6\\
f(x)=3x^2+12x+6\\
\\
b)\\
f(x)=-2 \cdot (x-3)^2+18\\
f(x)=-2 \cdot (x^2-2 \cdot x \cdot 3+3^2)+18\\
f(x)=-2 \cdot (x^2-6x+9)+18\\
f(x)=-2 x^2+12x-18+18\\
f(x)=-2x^2+12x\\
\\
c)\\
f(x)=(x+5)^2-24\\
f(x)=(x^2+2 \cdot x \cdot 5+5^2)-24\\
f(x)=x^2+10x+25-24\\
f(x)=x^2+10x+1

d)\\
f(x)=\dfrac{1}{2} \cdot (x-2)^2-10\\
f(x)=\dfrac{1}{2} \cdot (x^2-2 \cdot x \cdot 2+2^2)-10\\
f(x)=\dfrac{1}{2}  \cdot (x^2-4x+4)-10\\
f(x)=\dfrac{1}{2}x^2-2x+2-10\\
f(x)=\dfrac{1}{2}x^2-2x-8\\
\\
e)\\
f(x)=\dfrac{-3}{4} \cdot (x+2)^2-7\\
f(x)=\dfrac{-3}{4} \cdot (x^2+2 \cdot x \cdot 2+2^2)-7\\
f(x)=\dfrac{-3}{4} \cdot (x^2+4x+4)-7\\
f(x)=\dfrac{-3}{4}x^2-3x-3-7\\
f(x)=\dfrac{-3}{4}x^2-3x-10

f)\\
f(x)=\dfrac{2}{7} \cdot (x+3)^2+\dfrac{3}{7}\\
f(x)=\dfrac{2}{7}  \cdot (x^2+2 \cdot x \cdot 3+3^2)+\dfrac{3}{7}\\
f(x)=\dfrac{2}{7}  \cdot (x^2+6x+9)+\dfrac{3}{7}\\
f(x)=\dfrac{2}{7}x^2+\dfrac{12}{7}x+\dfrac{18}{7}+\dfrac{3}{7}\\
f(x)=\dfrac{2}{7}x^2+\dfrac{12}{7}x+3
9 4 9