1. Napisz reakcje nitrowania benzenu i toulenu.
2.Napisz reakcje otrzymywania alkoholu etylowego do celów spożywczych i przemysłowych.
3.Napisz reakcje otrzymywania mydeł sodowych.
4.Napisz reakcje otrzymywania octanu etylu. Do jakiej grupy związków organicznych należy otrzymany produkt. Wskaż grupę funkcyjną .Podaj warunki przebiegu reakcji.
5.Podaj podział peptydów.Jakie wiązania występują w tych związkach.
6.Jaka jest różnica w budowie cząsteczki glukozy i fruktozy.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T20:39:46+01:00