Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T09:05:37+01:00
Zad. 5
a)
kąt ACB (przy wierzcholku C) =70'
kąt CAB (przy wierzcholku A)= 55'
kąt ABC (przy wierzcholku B) =55'
b)
kąt ACB (przy wierzcholku C) =50'
kąt CAB (przy wierzcholku A)=70'
kąt ABC (przy wierzcholku B)=60'
c)
kąt ACB (przy wierzcholku C) =100'
kąt CAB (przy wierzcholku A)=25'
kąt ABC (przy wierzcholku B)=55'
Zad 6
a)
kąt BAC (przy wierzcholku A) = 40'
kąt ABC (przy wierzcholku B)= 50'
kąt ACB (przy wierzcholku C)= 90'
b)
kąt FDE ( D)= 55'
kąt DFE (przy wierzcholku F) = 35'
kąt DEF (przy wierzcholku E) =90'
c)
kąt IJG (przy wierzcholku J)= 102'
kąt JIH (przy wierzcholku I)= 90'
kąt JGH (przy wierzcholku G) = 90'
kąt IHG (przy wierzcholku H ) =78'