1. Wykonaj wskazane przekształcenia.
a) 2t + 4 = t - 3 | - 4
b)1 - 3t = 3 - 4t | + 4
c) x = 1/5x - 3 | - 1/5x
d) 1/4y = 3 + y | - y
e) (x + 1):4 = (2x + 1):2 |x 4
f)3(x - 8) = 6x - 9 | : 3
g) x - 1/3y = 1/6 - 2x | x 6
h) 1 - x = (2x - 3) :5 | x 5

2. Rozwiąż równania :
a) 6x = 3
b) - 3x = 7
c) 2x = 1/5
d)1,2x = 4,8
e)1/3x = 3
f) - 3/5x = - 5
g) 3/4x = - 4/9
h) 0,1x = - 7
3. Rozwiąż równania :
a) - 3x = 2x - 10
b) 2x - 2 = 7 - x
c) 10 = 4 - 2x


proszę o podawanie całych odpowiedzi <nie tylko rozwiązań>

z góry dziękujee ; D

2

Odpowiedzi

2010-03-07T18:21:40+01:00
Mogę rozwiązać 2. bo 1. nie umiem.Jeszcze jedno nie wiem czy wyniki będą dobre.
a) 6x=3 b)-3x=7 c)2x=1/5
6x=3 /:6 -3x=7 /: -3 2x=1/5
x= 0,5 x=2.3 x=12,5
d)1,2x=4,8 e)1/3x=3
1,2x=4,8 1/3x=3 /:1/3
x=4 x=1
Dalej nie wiem, mam nadzieję,że pomogłam
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T18:22:34+01:00
1. Wykonaj wskazane przekształcenia.
a) 2t + 4 = t - 3 | - 4
2t=t-7
t=-7
2. Rozwiąż równania :
a) 6x = 3
x = 3/6
x= 1/2
b) - 3x = 7
x= - 7/3
x = - 2 i 1/3
c) 2x = 1/5
d)1,2x = 4,8
x= 4
e)1/3x = 3
x= 9,09
f) - 3/5x = - 5
-0,6x = -5
x = 8,33
g) 3/4x = - 4/9
0,75 x = - 0,44
x= 0,58
h) 0,1x = - 7
x = -70
3. Rozwiąż równania :
a) - 3x = 2x - 10
-3x-2x = -10
-5x = -10
x = 2
b) 2x - 2 = 7 - x
2x+x = 7+2
3x = 9
x= 3
c) 10 = 4 - 2x
2x= 4-10
2x= -6
x= -3
7 3 7