Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-08T10:19:50+01:00
Szukane:
.Oblicz objętość tlenu ?
Rozwiązanie:
Reakcja:
C₃H₅(OH)₃ + 0,5 O₂ ---> 3 C + 4 H₂O
Masy molowe substancji:
M glicerolu = 92g/mol
M tlenu = 32g/mol
100 g glicerolu --- x g tlenu
92g/mol glicerolu - 16g/mol tlenu
x = 16*100/92 = 17,39 g
wzór na gęstość:
d = m/V
V = m/d
V = 17,39/1,43 = 12,16 dm³
Odp: Objętość tlenu wynosi 12,16 dm³.