Programowanie - język Pascal.

Utwórz tablicę (10x10). Wprowadź do niej liczby jeden (tak, aby każda liczba w tablicy była jedynką). Następnie wyzeruj je po przekątnej. Wyświetl wynik w postaci: jeden wiersz, dziesięć elementów.

Chodzi o to.
1111111110
1111111101
1111111011
1111110111
itd.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:24:16+01:00
Program przekatnatablica;
uses CRT;
var
i,j:integer;
tablica:array[1..10,1..10] of integer;
begin
Clrscr;
for i := 1 to 10 do
for j := 1 to 10 do
tablica[i,j] := 0;
i := 1;
j := 10;
repeat
tablica[i,j] := 1;
i := i+1;
j := j-1;
until i = 11;
for i := 1 to 10 do
for j := 1 to 10 do
if j <> 10 then write(tablica[i,j]) else begin
write(tablica[i,j]);
writeln;
end;
readln;
end.