Izba lekcyjna ma 12m długości ,szerokość jest o7 mniejsza,a wysokość stanowi 25% długości .Oblicz masę powietrza w tej izbie 'jeżeli gęstość powietrza równa jest 1,29 g/dm³

W pewnym teleturnieju wygrywający otrzymuje sztabkę złota o długości 10 cm.Przekrój poprzeczny tej sztabki jest trapezem
równoramiennym o podstawach 5,6cm i 2,8cm oraz wysokości 2,5 cm . ile gramów złota otrzymuje zwycięzca,jeżeli gęstość złota wynosi 19,28 g/cm³

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-21T21:31:04+02:00
Liczymy objętość klasy czyli V=Pp*H, gdzie Pp to pole podstawy (u nas to pole prostokąta o wymiarach 12m x(12-7)m czyli 12 m x5 m), natomiast H to wysokość sali gdzie u nas wynosi ona 25%*12m=(25/100)*(12/1)=(300/100)=3 m, więc podstawiając do wzoru mamy
V=(12m*5m)*3m=60m²*5m=300m³=300*1000 dm³=300 000 dm³
Zatem skoro mamy wzór q=V/m, gdzie V-objętość, q-gęstość, m-masa, mamy
q=V/m /*m
q*m=V /:q
m=V/q
wstawiamy do wzoru i mamy
m=(300 000 dm³)/(1,29 g/dm³)=(300 000 00)/(129) g≈232558 g=232,558 kg

Liczymy objętość sztabki, znów mamy że V=Pp*H, gdzie u nas podstawa jest trapezem więc jego pole to P=(1/2)*(a+b)*h=(1/2)*(5,6+2,8)*2,5=0,5*8,4*2,5=10,5 cm²
Więc objętość jest równa V=10,5 cm²*10 cm=105 cm³
Zatem z obliczeń wyżej mamy że m=V/q gdzie tu q=19,28 g/cm³
czyli V=(105 cm³)/(19,28 g/cm³)=10500/1928≈5,44606 g≈5 g
3 2 3