Odpowiedzi

2010-03-07T18:24:50+01:00
l.poj . | l.mn
M. słynny aktor , słynni aktorzy
D. słynnego aktora , słynnych aktorów
C. słynnemu aktorowi , słynnym aktorom
B. słynnego aktora , słynnych aktorów
N. (ze) słynnym aktorem , (ze) słynnymi aktorami
Msc. (o) słynnym aktorze , (o) słynnych aktorach
W. słynny aktorze! , słynni aktorzy !
2 5 2
2010-03-07T18:27:25+01:00
L. pojedyńcza
Mianownik słynny aktor
Dopełniacz słynnego aktora
celownik słynnemu aktorowi
biernik słynnego aktora
narzędnik ze słynnym aktorem
miejscownik słynnego aktora
wołacz słynny aktor
l mnoga

Mianownik słynni aktorzy
Dopełniacz słynnych aktorów
celownik słynnym aktorom
biernik słynnych aktorów
narzędnik ze słynnymi aktorami
miejscownik słynnych aktorów
wołacz słynni aktorzy!2 4 2
2010-03-07T18:30:08+01:00
M. słynny aktor slynni aktorzy
D. słynnego aktora slynnych aktorów
C slynnemu aktorowi slynnym aktorom
B slynnego aktora slynnych aktorów
N slynnym aktorem slynnymi aktorami
MSC slynnym aktorze slynnych aktorach
W slynny aktorze slynni aktorzy
1 5 1