1.Gdzie znajdują się miejsca występowania węgla kamiennego w Polsce?*

2.Alternatywnymi źródłami energii są: kolektory słoneczne,wiatraki i....**

*-gdzie są pokłady w całej polsce nie chodzi o najwięcej tylko:)

**-podpowiedź: to coś pływa po wodzie

PUNKTY TYLKO ZA PEŁNE ODPOWIEDZI

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:13:27+01:00
Miejsca wydobycia:
Województwo małopolskie: Libiąż – KWK "Janina"
, Brzeszcze – KWK "Brzeszcze",
Województwo śląskie: Górnośląski Okręg Przemysłowy, Rybnicki Okręg Węglowy i Zagłębie Dąbrowskie.
Zagłębie lubelskie (Bogdanka koło Łęcznej)
W Polsce najbardziej zasobne złoża występują w utworach karbonu na Górnym Śląsku (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) i Lubelszczyźnie (Lubelskie Zagłębie Węglowe), a także na Dolnym Śląsku (okolice Wałbrzycha i Nowej Rudy). Polskie zasoby węgla ocenia się na ok. 100 mld t, jego obecne wydobycie wynosi 100 - 120 mln ton rocznie, co stanowi drugie miejsce w Europie. Węgiel kamienny występuje w postaci warstw (pokładów) zalegających na głębokości od kilkunastu do kilku tysięcy metrów.

2.
Mała elektrownia wodna
koło wodne / Energia prądów morskich, pływów i falowania
energia wodna