1.Czasami u roślin można zaobserwować zjawisko 'suszy fizjologicznej'. Wyjaśnij na czym polega to zjawisko i jakie czynniki mogą je wywołać
SUSZA FIZJOLOGICZNA-

CZYNNIKI-


2. Człowiek wykorzystuje zjawisko odwróconej osmozy polegające na przepływie wody z roztworu o stężeniu wiekszym do roztworu o stężeniu mniejszym. wskaż dwa zastosowania odwróconej osmozy

2

Odpowiedzi

2010-03-07T20:56:56+01:00
1.Zjawisko suszy fizjologicznej polega na niemocy pobierania wody przez roślinę, kiedy owa woda występuje.Czynniki które mogą na to wpływać to za niska temperatura powietrza, za duże zasolenie glepy (nie możliwa osmoza), niskie lub brak napowietrzenia gleby.

2.
Odwrócona osmoza jest podstawą jednej z metod odsalania wody morskiej. Stosuje się też ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T22:41:26+01:00
Susza fizjologiczna jest to niedobór wody w roślinie ,spowodowany niemożnością jej pobierania z podłoża,mimo iż ona tam się znajduje.Susza fizjologiczna może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami np.zamarznięciem podłoża w zimie lub dużym jej zasoleniem,które uniemożliwia przenikanie wody
przez błony komórkowe komórek korzeni na zasadzie osmozy,
ponieważ roztwór glebowy jest hipertoniczny względem komórki i
prowadzi do plazmolizy
4 4 4