Podkreśl zdania które wyrażają poglądy myślicieli oświecenia.

a)Władza absolutna stanowi o sile państwa
b)Podział władzy w państwie na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
c)Należy ograniczyć samowolę władców i zapewnić wolność obywatelom
d)Państwo jest wynikiem umowy społecznej
e)Państwo nie może dopuścić do wolnej działalności gospodarczej
f)W każdym państwie władzę winny sprawować grupy uprzywilejowane
g)Byt państwa opiera się na poszanowaniu własności prywatnej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T18:28:57+01:00