Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T21:37:07+02:00
Zad 1
Chlor w chlorkach jest jednowartościowy. Metal w tym zadaniu jest dwuwartościowy, więc ogólny wzór tego związku będzie wyglądał tak:
XCl₂
X - metal z zadania

Mamy tutaj dwa atomy chloru, więc trzeba masę atomowąchloru (35,5u) pomnożyć razy dwa.
35,5u*2 = 71u
111u - 71u = 40u

Metalem z zadania jest wapń (on ma masę atomową 40u). Tak więc wzór tego chlorku będzie wyglądał tak:
CaCl₂

Zad 2
Robmy tak samo jak poprzednio. Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy. Metal z zadania czterowartościowy. Wzór ogólny tego związku będzie wyglądał tak samo jak poprzedni z tym, że zamias chloru będzie tlen:
XO₂
X - pierwiastek z zadania

Mamy tutaj dwa atomy tlenu, wieć masę atomową tlenu (16u) trzeba pomnożyć razy 2.
16u*2 = 32u
239u - 32u = 207.

Pierwiastkiem z tego zadania jest ołów, gdyż on posiada masę 207u. Wzór tego tlenku:
PbO₂
19 4 19
2009-10-21T21:51:43+02:00
1)
MECl2= 111u
MCl2= 35,5u*2 =71U
111u- 71u= 40u -> wapń

CaCl2

Ca²⁺+2Cl⁻- wiazanie jonowe.
2)
MEO2=239u
MO2=16u*2= 32u
239u-32u=207u => ołów
PbO2

O=Pb=O
23 4 23