Odpowiedzi

2010-03-07T18:37:34+01:00
POZYTYWNE dla kraju:

1) z którego emigruje - zmiejszenie bezrobocia w kraju
2) do którego imigruje - Potrzebna siła robocza


NEGATYWNE dla kraju:

1) z którego emigruje - mniejsza populacja, brak robotników
2) do którego imigruje - więcej bezrobotnych, zajmowanie miejsc pracy (mieszkańcy, którzy zawsze tu mieszkali nie mają pracy)