Odpowiedzi

2010-03-08T12:53:55+01:00
Obserwacje:
żółty osad sarki spala sie niebieskim płomieniem
Wniosek:
siarka ulega spalaniu w tlenie
Zapis słowny reakcji chemicznej: ...
z jednego mola siarki i jednego mola tlenu powstaje jeden mol tlenku siarki(IV)
14 3 14