Uzupełnij tabelkę, wpisując zdania do odpowiedniej kolumny.

Deklaracja niepodległości:
-...
-...
-...
Konstytucja USA
-...
-...
-...

a)Prezydent stoi na czele państwa
b)Wszyscy ludzie mają prawo do wolności, szczęścia i równości
c)Władza ustawodawcza należy do Kongresu
d)Kolonie odłączają się od Anglii
e)Powstanie nowego państwa Stanów Zjednoczonych
f)Prawa wyborcze posiada tylko biała ludność

Deklaracja praw człowieka i obywatela
-...
-...
-...
Konstytucja 1791 roku
-...
-...
-...

a)Człowiek rodzi się i umiera wolny
b)Wszyscy są wolni i równi wobec prawa
c)Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Prawodawczego
d)Władza jest sprawowana z woli narodu
e)Prawo wyboru deputowanych mają tylko obywatele płacący podatki
f)Władza wykonawcza należy do króla i ministrów

1

Odpowiedzi

2010-03-07T19:06:20+01:00
Deklaracja niepodległości:
-b)Wszyscy ludzie mają prawo do wolności, szczęścia i równości
-d)Kolonie odłączają się od Anglii
-e)Powstanie nowego państwa Stanów Zjednoczonych


Konstytucja USA:
-a)Prezydent stoi na czele państwa
-c)Władza ustawodawcza należy do Kongresu
-f)Prawa wyborcze posiada tylko biała ludność

Deklaracja praw człowieka i obywatela:
-a)Człowiek rodzi się i umiera wolny
-b)Wszyscy są wolni i równi wobec prawa
-e)Prawo wyboru deputowanych mają tylko obywatele płacący podatki

Konstytucja 1791 roku:
-c)Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Prawodawczego
-d)Władza jest sprawowana z woli narodu
-f)Władza wykonawcza należy do króla i ministrów