A.Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu o wymiarach 25cm x 4 cm x 1m

B. Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości 450 cm3, którego podstawową jest romb przekątnych 6 cm i 10 cm.

C.Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm2.

D. Do prostopadłościennego basenu o wymiarach o wymiarach 20m x 15m x 3m wlano wodę , wypełniając 2/3 jego objętość.
Ile m3 wody znajduje się w basenie ? Ile to litrów?

3

Odpowiedzi

2010-03-07T18:47:43+01:00
A)
P= 2(0,25*1 + 0,25*0,04 + 0,04*1)= 2(0,25+0,01+0,04)=0,5+0,02+0,08=0,6m²

V= 0,25m*0,04m*1m= 0,01m³
3 3 3
2010-03-07T18:48:22+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:26:21+01:00
A.Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu o wymiarach 25cm x 4 cm x 1m

Pc-Pole całkowite
V-objętość
a=25
b=4
c=1

Pc=2ab+2ac+2cb
Pc=2(25*4+25*1+4*1)
Pc=2(100+25+4)
Pc=2*129
Pc=258[cm²]

V=a*b*c
V=25*4*1
V=100[cm³]

Odp.:Pole całkowite powierzchni tego prostopadłościanu to 258cm², a objętość 100cm³

B. Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości 450 cm3, którego podstawową jest romb przekątnych 6 cm i 10 cm.

Pp-pole podstawy
H-wysokość
V=Pp*H
V=450cm³
Pp=½*6*10
Pp=30[cm²]

450=H*30
H=450/30
H=15[cm]

Odp.: Wysokość tego graniastosłupa to 15cm.

C.Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm2.

V=a³
Pp=a²
144=a²
a=12[cm]
V=12³
V=1728[cm³]=1,728l

Odp.:Objętość tego sześcianu wynosi 1,728l.

D. Do prostopadłościennego basenu o wymiarach o wymiarach 20m x 15m x 3m wlano wodę , wypełniając 2/3 jego objętość.
Ile m3 wody znajduje się w basenie ? Ile to litrów?

V₁=20*15*3
V₁=900[m³]

V=⅔*V₁
V=600[m³]=600000l

Odp.: w basenie znajduje się 600m³wody czyli 600000litrów.

11 4 11