Odpowiedzi

2009-04-17T10:55:31+02:00
M - masa satelity
M - masa Ziemi
V - prędkość satelity
G - stała grawitacji
r - promień orbity liczony od środka Ziemi [m] (wysokość + promień Ziemi)

siłę dośrodkową równamy z siłą grawitacji działającą na satelitę:

mV²/r = GMm/r²
V² = GM/r
V = √(6.67e-11•6e24/1000000)
V ≈ 20 km/s
2 2 2