Odpowiedzi

2010-03-07T19:45:53+01:00
Pantofelek pobiera pokarm przez cytostom, położony w zagłębieniu zwanym perystomem, znajdującym się z boku ciała i otoczonym długimi rzęskami służącymi do pobierania pokarmu i pływania w wodzie. Pokarm wchłonięty przez cytostom tworzy przemieszczające się w cytoplazmie wodniczki pokarmowe, zaś po zakończeniu trawienia niestrawione resztki są wydalane na zewnątrz komórki przez cytopyge. Jest drapieżnikiem, odżywia się bakteriami.
67 1 67
2010-03-07T20:03:14+01:00
Pantofelek jest drapieżnikiem , który poluje na inne pierwotniaki. Pobiera pokarm za pośrednictwem błony komówrkowiej , a następie trawi go w wodniczkach pokarmowych.

Euglena zielona w zależności od warunków życia, może być samożywna lub cudzożywna.Pochłania ona związki organiczne.
46 4 46