Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-08T09:32:22+01:00
1) Obliczam prędkość śr.
Vo-prędkość początkowa przy V₁=0m/s
Vp(prędkość początkowa przy V₃= 5m/s
a(przyspieszenie) przy V₃=1,25 m/s²
Vśr= V₁ (Vo +s₁ : t₁) + V ₂(s₂ : t₂) + V₃(Vp + s₃ : t₃) : 3
z wykresu:
s(droga)
s₁= 20m
s₂= 10m
s₃=20m
t(czas)
t₁=4s
t₂=2s
t₃=4s
Vśr= (0m/s + 20m : 4s) + (10m : 2s) + ( 5m/s + 20 m/s : 4s) : 3= 6,6m/s
Ciało pokonało drogę 70m,ze średnia prędkością 6,6m/s.
Ps: Przepraszam, za brak profesjonalizmu w wykonaniu wykresów :)

2)
dane:
t(czas)-1s
N( liczba obrotów)-10
r(promień koła)- 10cm= 0,1m
a)obliczam okres:
T(okres)= t : N
T= 1s : 10= 0,1s
b)Obliczam prędkość liniową:
V= 2πr : T
V= 2 × 3,14 × 0,1m : 0,1s
V=6,28m/s
c) Obliczam wartość przyspieszenia dośrodkowego:
an(przyspieszenie dośrodkowe)= V² : r
an= (6,28m/s)² : 0,1m
an=394,4 m/s²
3)
dane:
m(masa)=400g= 0,4kg
a(przyspieszenie)=250m/s²
Vo(prędkość początkowa)= 0m/s
t=5s

a)obliczam siłę:
F(siła)=m × a
F=0,4kg × 250m/s²= 100 kg × m/s² =100 N (Niutonów)
Na ciało o masie 400g i przyspieszeniu 250m/s² działa siła 100N.
b)obliczam prędkość:
V= Vo + a × t
V=0m/s + 250m/s² × 5s= 1250m/s
Ciało o masie 400g i przyspieszeniu 250m/s²po czasie 5s ma prędkość 1250m/s
c)obliczam drogę:
s= V × t : 2
s= 1250m/s × 5s : 2 = 3125m
Ciało o masie 400g i przyspieszeniu 250m/s² po czasie 5s pokona drogę 3125m.