1. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias
a) x²+xy
b) y⁵-y³+y²
c)3xy²-5x²y
d)-3abc+6ac-9bc²

2.Znajdź taką liczbę x, dla której liczba:
a)-2 jest wartością wyrażenia -12+5x
b) 7 jest wartością wyrażenia 6-(3x-7)
c)0 jest wartością wyrażenia 16 -x²
d) 0,5 jest wartością wyrażenia -(0,8x-11)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T18:59:02+01:00
A) x²+xy= x(x+y)
b) y⁵-y³+y²=y²(y³-y+1)
c) 3xy²-5x²y= xy(3y-5x)
d) -3abc+6ac-9bc² = 3c(-ab + 2a -9bc)

zad. 2
a) -12+5x=-2
5x=10
x=2

b) 6-(3x-7)=7
6-3x+7=7
-3x+13=7
-3x=-6
x=2

c) 16-x²=0
-x²=-16 / :(-1)
x²=16
x=4 v x=-4

d) -(0,8x-11)=0,5
-0,8x+11=0,5
-0,8x=-10,5
x= -10,5 : (-0,8)
x=13,125