Odpowiedzi

2010-03-07T19:01:07+01:00

Kazimierz III Wielki (1310-1370) - król Polski. Pochodził z dynastii Piastów, był synem Władysława III Łokietka i Jadwigi, córki Bolesława Pobożnego. Jako król Polski dążył do przywrócenia całości Królestwa Polskiego. Unormował stosunki z Czechami i Zakonem Krzyżackim. Dzięki wsparciu Węgier przyłączył do Polski większą część Rusi Halicko-Wołyńskiej. Utrzymywał także bardzo dobre stosunki ze Stolicą Apostolską. Umocnił pozycje króla w państwie, doprowadził do reorganizacji wojska, wprowadził reformy pieniężne, co doprowadziło do rozkwitu państwa polskiego w późniejszych czasach. Mówi się o nim, że „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”.

1333-koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski

1335-układ w Wyszehradzie, zrzeczenie się pretensji Jana Luksemburskiego do tronu polskiego

1339-układ w Wyszehradzie, po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego tron polski miał przypaść węgierskim Andegawenom

1339-40-zajęcie Rusi Halickiej

1343-pokój z Krzyżakami w Kaliszu, Kujawy i ziemia dobrzyńska wróciły do Polski, Pomorze Gdańskie zatrzymane przez Zakon jako „wieczysta jałmużna”

1345-48-wojna polsko-czeska o Śląsk zakończona pokojem
w Namysłowie, potwierdzenie praw Czech do Śląska

1351-podporządkowanie Mazowsza Polsce

1364-założenie Akademii Krakowskiej
2 5 2
2010-03-07T19:07:59+01:00
Kazimierz Wielki (1310-1370) był ostatnim Piastem.
Objął rządy w 1333r. W 1335r na zjeździe w Wyszerhardzie za kwotę 20 tys kop groszy praskich uzyskał od Jana Luksemburskiego zrzeczenie się rozczeń do korony polskiej. W 1339r zawarł układ z krulem węgierskim Karolem Robertem układ na mocy, którego w razie bezpotomnej śmierci kaazimierza tron polski miał przypaść Andegewenom. W 1343r zawarł wieczysty pokój z krzyzakami w Kaliszu odzyskując Kujawy i zeimię dobrzyńską. W 1345 r rozpoczął wojnę z Czechami o Ślask. Po bezkutecznych walkach w 1348 podpisał pokój w Namysłowie. W latach 1340-1366 zają Ruś Halicką z Haliczem i Lwowem oraz część Rusi Włodzimirskiej. W 1351r zajął płocką część Mazowsza, w 1364r przyłączył do Polski Drahim i Czaplinek, w 1365r zhołdował Santok i Drezdenko, w 1368r odzyskał od Bradenburgii część Nowej Monarchii. w 1357 r został spisany statut piotrkowski,a potem statut wiślicki. W 1364r założył akademię krakowską - pierwszy w Polsce uniwersytet.Przepraszam za literówki ^ ^
ja to mam a jestem w podstawówce piata klasa człowieku co wy macie za nauczyciela