1. Ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny
2. składnik wielu stopów
3. niezbęda do życia
4. indykator
5. sole kwasow tlenowych siarki
6. niektore zwiazki ulegaja jej w wodzie
7. wiazanie chemiczne w czasteczce HBr
8. kationy lub aniony
9. czastki elementarne
10. zwiazek wapnia uzyteczny w budownictwie
11. w centrum atomu
12. metal o najwyzszej temperaturze topnienia
13. skladnik wody utlenionej

3

Odpowiedzi

2010-03-07T19:14:37+01:00
1. elektrolity- kwasy, zasady, sole
2.Nikiel
3.Woda
4.chemiczna nazwa wskaźnika
5.Sole kwasu siarkowego(IV) nazywamy siarczanami(IV)

Na2SO3 - siarczan(IV) sodu
FeSO3 - siarczan(IV) żelaza(II)

Sole kwasu siarkowego(VI) nazywamy siarczanami(VI)

CaSO4 - siarczan(VI) wapnia
FeSO4 - siarczan(VI) żelaza(II)

Sole kwasu węglowego nazywamy węglanami

MgCO3 - węglan magnezu
K2CO3 - węglan potasu

Sole kwasu azotowego(V) nazywamy azotanami(V)

Ca(NO3)2 - azotan(V) wapnia
KNO3 - azotan(V) potasu

Sole kwasu fosforowego(V) nazywamy fosforanami(V)

Ca3PO4 - fosforan(V) wapnia
AlPO4 - fosforan(V) glinu
6.Dysocjacja?
7.HBr – Różnica elektroujemności: (2,8 – 2,1) = 0,7 . Oznacza, że w cząsteczce bromowodoru występuje jedno wiązanie atomowe spolaryzowane, będzie to więc wiązanie sigma, zaś ze względu na pochodzenie elektronów wiązanie s –p.
8.Jony dodatnie i ujemne
9.Cząstki elementarne są to takie cząstki, których nie możemy już podzielić na dalsze części składowe
10.Chlorek wapnia
11.Jądro
12.Wolfram
13.nadtlenek wodoru
2010-03-07T19:33:46+01:00
1. Ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny
2. składnik wielu stopów
3. niezbęda do życia
4. indykator
5. sole kwasow tlenowych siarki
6. niektore zwiazki ulegaja jej w wodzie
7. wiazanie chemiczne w czasteczce HBr
8. kationy lub aniony
9. czastki elementarne
10. zwiazek wapnia uzyteczny w budownictwie
11. w centrum atomu
12. metal o najwyzszej temperaturze topnienia
13. skladnik wody utlenionej

1. elektrolity
2.Ni- Nikiel
3.H₂O- Woda
4.indykator- wskaźnik
5.siarczany VI i IV
6. Dysocjacja
7. spolaryzowane
8.jony
9.cząstka, będąca podstawowym budulcem, czyli najmniejszym i nieposiadającym wewnętrznej struktury.
10.wapno palone
11.jądro
12.wolfram
13.glikol- nie zgadzam się z wypowiedzią powyżejj ponieważ nadtlenek wodoru jest to inna nazwa wody utlenionej wię stawiam na glikol.

Mam nadzięję że pomogłam
2010-03-07T19:46:30+01:00
1. Ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny -elektrolity
2. składnik wielu stopów -nikiel
3. niezbęda do życia -woda(H20)
4. indykator -inaczej wskaźnik
5. sole kwasow tlenowych siarki -siarczany
6. niektore zwiazki ulegaja jej w wodzie -DYSOCJACJA
7. wiazanie chemiczne w czasteczce HBr - wiązanie spolaryzowane
8. kationy lub aniony - są to jony
9. czastki elementarne - poj.: najmniejszy budulec
10. zwiazek wapnia uzyteczny w budownictwie - chlorek wapnia
11. w centrum atomu - jądro
12. metal o najwyzszej temperaturze topnienia - Wolfram (W)
13. skladnik wody utlenionej - wydaje mi się, że glikol
1 5 1