1.zadanie
krzyś rozbił skarbonke i policzył,że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2 zł 1 zł,50 gr i 20 gr. Dwuzłotuwek było 2 razy mniej niż złotówek, a pięćdzieciogroszuwek było 2 razy więcej niz złotówek. Dwuzłotówek było 10 ile monet było w skarbonce?

2.zadanie
Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie a jedna trzecia studentów rozwiązuje krzyżówki wsród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książke i tylko jedna studentów jest obecnych na tym wykładzie


1

Odpowiedzi

2010-03-07T19:03:42+01:00
1.
x-ilość jednozłotówek
½- ilość dwuzłotówek
2X-ilość pięciogroszówek
32zł- kwota w skarbonce
10- ilość dwudziestogroszówek
x*1+½x*2+2x*0,5+0,2*10=32zł
x+x+x+2=32
3x+2=32/-2
3x=30/:3
x=10
10+10+10+2+10+5+20+10=45
odp. W skarbonce było 45 monet

2.

x- liczba osób na wykładzie 1/2x - drzemiący studenci 1/3x - rozwiązuje krzyżówki 5 - czyta książkę 1- notuje 1/2 x + 1/3 x +5+1=x 1/2 x + 1/3 x +6= x 1/2 x + 1/3 x -x=6 3/6 x + 2/6 x - x = -6 5/6 x - x = 6 5/6 x - 6/6 x = -6 -1/6 x = -6 | / (-1/6) x = 36 na tym wykładzie jest 36 studentów. ; ))