Zad.1
Objetość graniastosłupa prostego wynosi 108cm³.Oblicz jego wysokosć wiedząc ze podstawą graniastosłupa jest trazpez o podstawach równych 3cm i 6cm o wysokości równej 2 cm.
zad.2
Piaskownica dla dzieci w kształcie prostokąta ma 3,5m długości 2,5m szerokości i 1m głębokości . ILe m³ piasku trzeba przywieśćaby napełnic piaskownicę do ¾ jej głębokości ?

2

Odpowiedzi

2010-03-07T19:36:11+01:00
Zad.1
objętość: V=108cm³
pole podstawy(Pp): 1/2*(3cm+6cm)*2cm=1/2*9cm*2cm=9cm²
H: wysokość graniastosłupa
wzór na objętość: V=H*Pp
czyli 108cm³=H*9cm²
wiec H=108cm³:9cm
to H=12cm
Wysokość graniastosłupa wynosi 12 centymetrów.
zad.2
długość: a=3,5m
szerokość: b=2,5m
głębokość: H=1m
pole podstawy(Pp): 3,5m*2,5m=8,75m²
objętość: 8,75m²*1m=8,75m³
aby wypełnić do 3/4 (0,75): 8,75m³*0,75=6,5625m³
2010-03-07T19:41:32+01:00
×1. V=Pp×H
V=108cm³
a=6cm
b=3cm
h=2cm
P=(a+b)×h÷2
P=(6+3)×2÷2
P=9×2÷2
P=18÷2
P=9
108=9H/÷9
H=12
ODP.Wysokośc graniastosłupa to 12 cm.
2. V=abc
a=3.5m
b=2.5m
c=1m
V=3.5×2.5×1
V=8.75m³
0.75×8.75=6.6m³
ODP. Porzeba około 6.6 m³ piasku.