Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:02:02+01:00
Dane:
h₁ = 2m
h₂ = 1,7 m
m = 300 g = 0,3 kg
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
ΔEp = Ep₁ - Ep₂ = m × g × h₁ - m × g × h₂ = m × g × (h₁ - h₂) =
= 0,3 kg × 10 [m/s²] × (2m - 1,7 m) = 0,9 J