Odpowiedzi

2010-03-07T19:00:46+01:00
1.zniesienie "liberum veto
2.zniesienie wolnej elekcji
3.stanowienie monarchii dziedzicznej
4.wprowadzenie trójpodziału władzy (ustawodawcza, wnioskodawcza, sądownicza)
5.powiększenie armii do 100 tys. żołnierzy
6.wzięcie chłopów pod opiekę państwa
7.Polska jest krajem katolickim, ale tolerancyjny wobec innych wyznań, prawa o miastach (samorząd w miastach
8.udział 24 przedstawicieli w sejmie z głosem doradczym
9.nietykalność osobista mieszczan
10.Konstytucja stała się bezpośrednim wynikiem mubuchu polsko-rosyjskiej w 1792r
11.Konstytucja 3 maja była najwybitniejszym dziełem polskiego oświecenia. Uchwalenie Konstytucji w 1791r. otworzyła w Polsce okres monarchii konstytucyjnej.
3 5 3