Zad.1
Rozwiąż algebraicznie układ równań.
a)
{ 2x + y = 4
{ x - y = 5

b)
{ 3x - 5/4 y = -7
{ 0,2x + 8/5 y = 13

c)
{ 2 - (x-y)/3 = (x+y)/7
{ (y-x)/4 + 3/2 y = 2,25

d)
{ (x-1) (x + 1) - x² = 2 - x - y
{ (x-1)² + (y+1)² - x² + y²

BARDZO PROSZE O ROZWIĄZANIE 4 PRZYKŁADÓW ( dam najlepsza)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:28:36+01:00
A)
{ 2x + y = 4
{ x - y = 5 +
-------------
3x=9/:3
x= 3
2*3+y=4
6+y=4
y=4-6
y=-2
{x=3
{y=-2
b)
{ 3x - 5/4 y = -7
{ 0,2x + 8/5 y = 13
{3x-1,25y=-7
{0,2+1,6y=13/*15
{3x-1,25y=-7
{-3x-24y=-195 +
-------------------------------
-25,25y=-202/(-25,25)
y=8
3x-5/4*8=-7
3x-10=-7
3x=10-7
3x=3/:3
x=1
{x=1
{y=8
c)
{ 2 - (x-y)/3 = (x+y)/7
{ (y-x)/4 + 3/2 y = 2,25

d)
{ (x-1) (x + 1) - x² = 2 - x - y
{ (x-1)² + (y+1)² - x² + y²