Odpowiedzi

2010-03-07T21:11:09+01:00
Analizując życie i postawę Abrahama pojęcie wyjście - wyjść możemy nazwać jako absolutne posłuszeństwo woli Boga. Posłuszeństwo wbrew swojej własnej woli, wbrew swoich własnych planów na życie. Wyjść tzn całkowicie zaufać Bogu, zdać się tylko i wyłącznie na Słowo które Bóg wypowie - na Bożę decyzje i działanie. U podstaw takiej postawy - postawy wyjścia - leży bezgraniczna wiara, jaką Abraham się odznaczał.
Wyjście to postawa wiary przejawiająca się w całkowitym zawierzenia Bogu. To zawierzenie sprawia, że Abraham nie pyta, nie targuje się - on wie, że Bóg zawieść go nie może, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się być przekreślone w jego czysto ludzkim rozumowaniu.
Zaprzeczeniem - niejako przeciwieństwem takiej postawy wyjścia ze swego egoizmu (swego "ja") jest chęć samodzielnego ocenianie Bożych nakazów i podejmowanie tylko tych, które są dla nas do przyjęcia, które są dla nas wygodne. Prawdziwie wierzący, który ma zaufanie do Boga i Jemu się zawierza, każde słowo Boga przyjmuje bez wahania.
Życie i postawa Abrahama uczy nas właśnie takiej postawy wyjścia ze swego własnego grzesznego świata z oddania się całkowicie woli Boga.