1.Wskaż grupę wzorów sumarycznych związków chemicznych które zaliczamy do szeregu homologicznego alkenów.
a.C3H8 , C4H8 , C5H8
b.C3H4 , C4H8 , C8H14
c.C3H8 , C4H10 , C6H14
d.C3H6 , C5H10 , C10H20

2.Zaznacz zestaw zawierający wzory sumaryczne węglowodorów które należą do związków nienasyconych.
a.C2H2, C2H4
b.C2H2 , CH4
c.C2H6 , C2H4
d.CH4 , C2H4

3

Odpowiedzi

2010-03-07T19:57:43+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:27:04+01:00
1. d) - wzór ogólny alkenów: CnH₂n

2. a) - alkeny i alkiny naleza do zwiazków nienasyconych, alkany sa nasycone
2010-03-08T00:13:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
d.C3H6 , C5H10 , C10H20

2.
a.C2H2, C2H4